Pravo trgovačkih društava

Z

pravno savjetovanje i sastavljanje temeljnih akata, ugovora i popratne dokumentacije u postupku osnivanja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, kao i kod svih vrsta statusnih promjena u trgovačkim društvima (povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, promjene u članstvu i sl.)

Z

cjelokupna podrška pri provođenju složenijih promjena (spajanje, pripajanje, razdvajanje, preoblikovanje itd.)

Z

pravno savjetovanje u vezi s ostvarivanjem upravljačkih i imovinskih prava članova trgovačkog društva

Z

pravno savjetovanje članova društva, članova uprave, upravnog i nadzornog odbora glede njihove građanskopravne i kaznenopravne odgovornosti

Z

pravna podrška u pripremi i provođenju glavne skupštine, sjednice nadzornog ili upravnog odbora društva

Z

postupci dubinskog snimanja (eng. due diligence) trgovačkih društava

Kontakt

Ne znate kako postupiti u pravnoj situaciji koja je pred Vama? Niste sigurni jeste li već poduzeli pogrešne korake? Želite razgovarati s odvjetnikom?

 

Miramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska

+385993399898

+38514678635

© Odvjetnički ured Šutalo