Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – glavne značajke i otvorena pitanja

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka je stupio na snagu 25. svibnja 2018. – isti dan kad se na području Europske Unije izravno počela primjenjivati Opća uredba o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Act ili “GDPR”). GDPR ostavlja mogućnost da države članice nacionalnim pravom predvide posebna pravila glede nekih pitanja zaštite osobnih podataka. Hrvatski zakonondavac je iskoristio neke od tih mogućnosti propisujući posebna pravila, između ostalog, za obradu biometrijskih podataka i obradu podataka prikupljenih putem videonadzora.

read more

© Odvjetnički ured Šutalo