Stvarno pravo

Z

pravno savjetovanje, sastavljanje i analiza ugovora o kupoprodaji nekretnina, ugovora o zakupu poslovnih prostora, ugovora o najmu nekretnine

Z

pravno savjetovanje, sastavljanje i analiza ugovora vezanih uz stjecanje i prijenos ograničenih stvarnih prava na nekretninama (hipoteke, služnosti, pravo građenja)

Z

zastupanje klijenata u svim vrstama zemljišnoknjižnih postupaka

Z

sastavljanje i analiza ugovora o građenju

Z

pribavljanje lokacijskih, uporabnih i drugih dozvola u postupcima vezanim uz nekretnine i građenje

Z

postupci dubinskog snimanja (eng. due diligence) nekretnina

Kontakt

Ne znate kako postupiti u pravnoj situaciji koja je pred Vama? Niste sigurni jeste li već poduzeli pogrešne korake? Želite razgovarati s odvjetnikom?

 

Miramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska

+385993399898

+38514678635

© Odvjetnički ured Šutalo