Što je Uredba o e-privatnosti i koja će pitanja biti njome regulirana?

Uredba o e-privatnosti je nova uredba Europskog Parlamenta i Vijeća čiji je cilj povećati povjerenje u digitalne usluge i njihovu sigurnost. Prvi nacrt Uredbe o e-privatnosti je objavljen 10. siječnja 2017., a konačan tekst uredbe još nije usvojen. Uredbom o e-privatnosti će se detaljno regulirati pitanja u vezi s obradom osobnih podataka u javnim imenicima, pitanja digitalnog marketinga te će se postaviti stroža pravila o obradi osobnih podataka upotrebom tzv. kolačića (eng. cookies).

U kakvom su međuodnosu Uredba o e-privatnosti i GDPR?

Uredba o e-privatnosti i Opća uredba o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation ili „GDPR“) upućuju jedna na drugu. Početna ideja Europske komisije je bila da se Uredba o e-privatnosti i GDPR počnu izravno primjenjivati u državama članicama Europske Unije na isti dan, 25. svibnja 2018. što je, na kraju, s GDPR-om i bio slučaj, ali ne i s Uredbom o e-privatnosti.

Tako će, na primjer, Uredbom o e-privatnosti biti propisani slučajevi u kojim se od ispitanika treba ishoditi privola za komunikaciju putem sredstava elektroničkog komuniciranja. Međutim, Uredba o e-privatnosti ne propisuje što je privola, što mora sadržavati i kakva mora biti da bi bila valjana, koja su opća načela prikupljanja osobnih podataka, već je to regulirano GDPR-om. Dakle, s obzirom na to da se kod komunikacije putem sredstava elektroničkog komuniciranja prikupljaju osobni podaci, u tim će se situacijama istovremeno primjenjivati i odredbe Uredbe o e-privatnosti i odredbe GDPR-a.

Koje odredbe se primjenjuju do stupanja Uredbe o e-privatnosti na snagu?

Na brojna pitanja koja će biti detaljno regulirana Uredbom o e-privatnosti se već primjenjuju odredbe GDPR-a. Naime, GDPR-om su već regulirana pitanja pravne osnove prikupljanja osobnih podataka upotrebom kolačića ili marketinških aktivnosti, temeljna načela prikupljanja osobnih podataka u te svrhe, prava ispitanika i sl. Drugim riječima, GDPR je već donio novi set pravila koja se, između ostalog, odnose na takve vrste obrada osobnih podataka pa voditelji obrade za veliki broj aktivnosti povezanih s digitalnim marketingom i upotrebom kolačića mogu biti sankcionirani na temelju odredbi o prekršajnim kaznama koje propisuje GDPR. Ono što, u odnosu na GDPR, donosi Uredba o e-privatnosti je dodatni set pravila za nepoštivanje kojih će biti propisane dodatne prekršajne kazne.

Do stupanja na snagu Uredbe o e-privatnosti, na snazi će biti i trenutno važeća Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama (Direktiva o e-privatnosti). Direktiva o e-privatnosti je za države članice Europske Unije obvezujuća samo u pogledu ciljeva koje postavlja, a države članice mogu nacionalnim zakonodavstvom regulirati na koji način će se ti ciljevi postići. Republika Hrvatska je to učinila donošenjem Zakona o elektroničkim komunikacijama.

© Odvjetnički ured Šutalo